Denna text har översatts av Google - Klicka här, för att visa originaltexten

1. Sekretess

Vi tar väldigt seriöst skydd för dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade dataskyddsbestämmelser och denna sekretesspolicy.

Insamling av personuppgifter vid användning av vår hemsida.

Personuppgifter är alla data som är personliga tillgängliga för dig, t.ex. Namn, adress, e-postadresser, användarbeteende.

Användningen av vår hemsida är vanligtvis möjlig utan att lämna personuppgifter. När det gäller personuppgifter samlas detta på frivillig basis.

Detta händer exempelvis när du kontaktar oss via e-post eller via en kontaktformulär. Här lagras uppgifterna från dig (din e-postadress, ditt namn och ditt telefonnummer, om det behövs) för att svara på din förfrågan.

Data som resulterar i detta sammanhang raderas när lagringen inte längre krävs eller behandlingen är begränsad om lagstadgade lagringskrav existerar.

Den rättsliga grunden för databehandling för att kontakta oss är i enlighet med artikel 6 para 1 mening 1 lit. en DSGVO baserat på ditt frivilligt beviljade samtycke.

Om vi ​​litar på avtalade tjänsteleverantörer för enskilda funktioner i vårt erbjudande eller om du vill använda dina uppgifter för reklamändamål, informerar vi dig nedan om de respektive transaktionerna. Därigenom namnger vi också de angivna kriterierna för lagringstiden.

2. De berörda personernas rättigheter

Du har följande rättigheter när som helst med avseende på dina personuppgifter:

 • Rätt till information, artikel 15 GDPR
 • Rätt till korrigering eller radering, Art. 16, 17 DSGVO
 • Rätt till begränsning av bearbetning, art. 18 DSGVO
 • Rätt till dataöverföring. Artikel 20 DSGVO
 • Rätt till invändning mot bearbetningen, artikel 21 GDPR

Opposition eller återkallande mot behandlingen av dina uppgifter

Om du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter kan du återkalla dem när som helst. Sådan återkallelse påverkar tillåtligheten att behandla dina personuppgifter för framtiden.

Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklam och dataanalys. Om din motstånd kan du informera oss under följande kontaktuppgifter:

Pension Oelke Erich-Muhsam-Str. 27 16816 Neuruppin

Tel 03391 3619 Fax: 03391 77 596 73

E-post: pension_oelke@t-online.de

Om den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse kan du göra invändningar mot behandlingen.

Vi ber dig att förklara orsakerna till att vi inte ska behandla dina personuppgifter som vi har gjort. När det gäller din motiverade invändning undersöker vi situationen och kommer antingen att stoppa databehandlingen eller visa våra tvingande berättigade skäl till varför vi fortsätter behandlingen.

Du har också rätt att klaga på oss om behandlingen av dina personuppgifter av en datatillsynsmyndighet.

3. Insamling av personuppgifter när du besöker vår hemsida

När du besöker webbplatsen, om du inte fyller i en kontaktformulär eller ger någon annan information, sparas endast personuppgifter som din webbläsare sänder till vår server.

I det här fallet kommer endast de uppgifter som är tekniskt nödvändiga för att vi ska visa vår webbplats och för att säkerställa stabiliteten och säkerheten samlas in

 • IP-adress
 • Datum och tid för begäran
 • Tidzonskillnad till Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innehållet i kravet (konkret sida)
 • Tillgång Status / HTTP-statuskoden
 • varje överförd mängd data
 • Webbplats från vilken förfrågan kommer
 • browser
 • Operativsystem och dess gränssnitt
 • Språk och version av webbläsarprogrammet

Den rättsliga grunden är artikel 6.1 punkt 1f DS-GVO, det berättigade intresset.

4. Server loggfiler

Webbplatsoperatören eller sidleverantören samlar in data om åtkomst till webbplatsen och sparar den som serverns loggfiler. Följande data loggas:

 • Besökte webbplats
 • Tid vid tillgångstillfället
 • Antal data som skickas i byte
 • Källa / referens från vilken du kom till sidan
 • Använd webbläsare
 • Operativsystem som används
 • Använd IP-adress (eventuellt i anonym form)

Den insamlade data är endast för statistiska ändamål och för att förbättra webbplatsen. Webbplatsoperatören förbehåller sig emellertid rätten att kontrollera serverns loggar retroaktivt om konkreta bevis tyder på olaglig användning.

Rättslig grund enligt artikel 6 para 1 lit. AC DSGVO uppfyllandet av ett kontrakt eller förhandlingsåtgärder.