Deze tekst werd door google vertaald - Klik hier, om de originele tekst aan te tonen

1. Privacy

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Verzameling van persoonlijke gegevens bij gebruik van onze website.

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die persoonlijk voor u beschikbaar zijn, bijvoorbeeld. Naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder persoonlijke informatie. Voor zover persoonlijke gegevens worden verzameld, gebeurt dit op vrijwillige basis.

Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt per e-mail of via een contactformulier. Hier worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, uw naam en uw telefoonnummer indien nodig) door ons opgeslagen om uw verzoek te beantwoorden.

De gegevens die in deze context resulteren, worden verwijderd nadat de opslag niet langer nodig is of de verwerking is beperkt als er wettelijke opslagvereisten bestaan.

De wettelijke basis voor gegevensverwerking om contact met ons op te nemen is in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. een DSGVO op basis van uw vrijwillig verleende toestemming.

Als we op gecontracteerde serviceproviders vertrouwen voor afzonderlijke functies van ons aanbod of als u uw gegevens voor reclamedoeleinden wilt gebruiken, zullen we u hieronder in detail informeren over de respectieve transacties. Daarbij noemen we ook de opgegeven criteria voor de opslagduur.

2. Rechten van de betrokken personen

U hebt op elk moment de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • Recht op informatie, artikel 15 AVG
 • Recht op correctie of verwijdering, artikel 16, 17 DSGVO
 • Recht op beperking van verwerking, artikel 18 DSGVO
 • Recht op gegevensoverdracht. Artikel 20 DSGVO
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, artikel 21 GDPR

Oppositie of intrekking tegen de verwerking van uw gegevens

Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken. Een dergelijke intrekking beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor de toekomst.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor reclame- en gegevensanalysedoeleinden. Over uw oppositie kunt u ons informeren onder de volgende contactgegevens:

Pension Oelke Erich-Muhsam-Str. 27 16816 Neuruppin

Tel. 03391 3619 Fax: 03391 77 596 73

E-mail: pension_oelke@t-online.de

Als de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens ons legitieme belang is, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking.

We vragen u vriendelijk om uitleg te geven over de redenen waarom we uw persoonsgegevens niet moeten verwerken zoals wij hebben gedaan. In het geval van uw gerechtvaardigde bezwaar zullen we de situatie onderzoeken en zullen we de gegevensverwerking stoppen of onze overtuigende legitieme redenen laten zien waarom we de verwerking voortzetten.

U hebt ook het recht om ons te beklagen over de verwerking van uw persoonsgegevens door een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming.

3. Verzameling van persoonlijke gegevens bij een bezoek aan onze website

Wanneer u de website bezoekt, als u geen contactformulier invult of andere informatie verstrekt, worden alleen persoonlijke gegevens die uw browser verzendt naar onze server opgeslagen.

In dit geval worden alleen de gegevens verzameld die technisch noodzakelijk zijn om onze website weer te geven en om de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de vereiste (concrete pagina)
 • Toegang Status / HTTP-status code
 • elke verzonden hoeveelheid gegevens
 • Website waarvan het verzoek afkomstig is
 • browser
 • Besturingssysteem en de interface
 • Taal en versie van de browsersoftware

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1f DS-GVO, het legitieme belang.

4. Serverlogbestanden

De websitebeheerder of paginaprovider verzamelt gegevens over toegang tot de site en slaat deze op als serverlogbestanden. De volgende gegevens worden vastgelegd:

 • Bezocht website
 • Tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid gegevens die in bytes zijn verzonden
 • Bron / referentie van waaruit je naar de pagina bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Besturingssysteem gebruikt
 • Gebruikt IP-adres (mogelijk in anonieme vorm)

De verzamelde gegevens zijn uitsluitend voor statistische doeleinden en om de website te verbeteren. De exploitant van de website behoudt zich echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor onwettig gebruik.

Rechtsgrondslag overeenkomstig artikel 6 par. 1 lit. ac DSGVO de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen.