Tento text byl prelozen googlem - Kliknete zde pro ukázání puvodního textu

1. Ochrana soukromí

Ochrana vašich osobních údajů velmi vážně bráníme. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Shromažďování osobních údajů při používání našeho webu.

Osobní údaje jsou všechna data, která jsou vám osobně k dispozici, např. Jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatelů.

Použití našich webových stránek je obvykle možné bez poskytnutí osobních údajů. Pokud jde o shromažďování osobních údajů, provádí se dobrovolně.

K tomu dochází například v případě, že nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. Údaje, které jste nám poskytli (vaše e-mailová adresa, vaše jméno a vaše telefonní číslo, je-li to nutné), jsou u nás uloženy, abychom odpověděli na Vaši žádost.

Údaje, které jsou výsledkem tohoto kontextu, jsou vymazány poté, co úložiště již není zapotřebí, nebo je zpracování omezeno, pokud existují zákonné požadavky na ukládání dat.

Právní základ pro zpracování údajů pro účely kontaktu s námi je v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. DSGVO na základě vašeho dobrovolně uděleného souhlasu.

Pokud se spoléháme na smluvní poskytovatele služeb pro jednotlivé funkce naší nabídky nebo chcete-li využít vaše údaje k reklamním účelům, podrobně Vás budeme podrobně informovat o jednotlivých transakcích. Při tomto postupu také uvádíme zadaná kritéria pro dobu trvání úložiště.

2. Práva dotčených osob

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte kdykoli k dispozici tato práva:

 • Právo na informace, čl. 15 GDPR
 • Právo na opravu nebo vymazání, čl. 16, 17 DSGVO
 • Právo na omezení zpracování, článek 18 DSGVO
 • Právo na přenositelnost dat. Článek 20 DSGVO
 • Právo vznést námitky proti zpracování, článek 21 GDPR

Opozice nebo odvolání proti zpracování vašich dat

Pokud jste dal souhlas s zpracováním vašich dat, můžete je kdykoli zrušit. Takové odvolání ovlivňuje přípustnost zpracování vašich osobních údajů pro budoucnost.

Pro účely zpracování reklamních údajů a analýz dat můžete kdykoli vznést námitky. O vaší opozici nás můžete informovat pod těmito kontaktními údaji:

Ubytování Penzion Oelke Erich-Muhsam-Str. 27 16816 Neuruppin

Tel. 03391 3619 Fax: 03391 77 596 73

Email: pension_oelke@t-online.de

Je-li právním základem pro zpracování vašich osobních údajů náš oprávněný zájem, můžete podat námitku proti zpracování.

Žádáme vás, abyste vysvětlili důvody, proč bychom neměli zpracovávat vaše osobní údaje, jak jsme udělali. V případě své opodstatněné námitky se budeme zabývat situací a buď zastavíme zpracování údajů, nebo ukážeme své přesvědčivé oprávněné důvody, proč pokračujeme v zpracování.

Máte také právo podat nám stížnost na zpracování vašich osobních údajů orgánem pro dohled nad ochranou údajů.

3. Shromažďování osobních údajů při návštěvě našeho webu

Když navštívíte webovou stránku, nebudete-li vyplňovat kontaktní formulář nebo poskytovat další informace, uloží se pouze osobní údaje, které váš prohlížeč přenese na náš server.

V takovém případě budou shromažďovány pouze údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné k zobrazení našich webových stránek a zajištění jejich stability a bezpečnosti

 • IP adresa
 • Datum a čas žádosti
 • Rozdíl časové zóny na greenwichský čas (GMT)
 • Obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • Access Status / HTTP stavový kód
 • každé předané množství dat
 • Webová stránka, ze které tato žádost pochází
 • prohlížeč
 • Operační systém a jeho rozhraní
 • Jazyk a verze prohlížečového softwaru

Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1f DS-GVO, oprávněný zájem.

4. Soubory protokolu serveru

Provozovatel webových stránek nebo poskytovatel stránek sbírá data o přístupu k webu a ukládá je jako soubory protokolu serveru. Byly zaznamenány následující údaje:

 • Navštívené webové stránky
 • Čas v době přístupu
 • Množství dat odeslaných v bajtech
 • Zdroj / odkaz, ze kterého jste přišli na stránku
 • Použité prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • Použitá adresa IP (případně v anonymní podobě)

Shromážděná data jsou určena pouze pro statistické účely a ke zlepšení webových stránek. Provozovatel webových stránek si však vyhrazuje právo retrospektivně kontrolovat protokoly serveru, pokud konkrétní důkazy poukazují na nezákonné použití.

Právní základ podle čl. 6 odst. 1 písm. ac DSGVO plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.